قوانین جهان آفرینش

قوانین جهان هستی یا همان جهان آفرینش قوانینی هستند که خداوند برای مدیریت و هدایت جهان خلقت وضع کرده و این قوانین هرگز تغییر نخواهند کرد

دکمه بازگشت به بالا